وبلاگ

گزارش نهایی ورکشاپ V.ray in Rendering

گزارش نهایی ورکشاپ V.ray in Rendering

گزارش نهایی ورکشاپ V.ray in Rendering   محل برگزاری :اصفهان (موسسه آموزش عالی دانش پژوهان)   در ادامه سلسله ورک شاپ های آموزشی تخصصی سال 95 اینبار درپی همکاری با موسسه آموزش عالی دانش پژوهان اصفهان، چهارمین کارگاه آموزشی V.ray in

گزارش نهایی ورک شاپ تخصصی مدلسازی پیشرفته 3Ds Max

گزارش نهایی ورک شاپ تخصصی مدلسازی پیشرفته 3Ds Max

  در ادامه سلسله ورک شاپ های آموزشی تخصصی سال ۹۱ اینبار درپی همکاری مشترک شرکت سرزمین هنرهای دیجیتال(معماری دیزاین) و موسسه تصویرگران پویا اندیش ,دومین کارگاه آموزشی از مجموعه کارگاه های آموزشی تخصصی نرم افزار 3Ds Max با مبحث

گزارش ورک شاپ تخصصی 3Ds Max درمبحث رندرینگ واقع گرا

گزارش ورک شاپ تخصصی 3Ds Max درمبحث رندرینگ واقع گرا

در ادامه سلسله ورک شاپ های آموزشی تخصصی سال ۹3 اینبار درپی همکاری مشترک گروه آموزشی خانه هنرهای سه بعدی (معماری دیزاین) و جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی ,دومین کارگاه آموزشی از مجموعه کارگاه های آموزشی تخصصی نرم افزار 3dsmaxبا

گزارش نهایی ورک شاپ تخصصی 3Ds Max در زمینه Sampling

گزارش نهایی ورک شاپ تخصصی 3Ds Max در زمینه Sampling

  درپی همکاری مشترک شرکت سرزمین هنرهای دیجیتال و موسسه آموش عالی آرمان ,اولین کارگاه آموزشی از مجموعه کارگاه های آموزشی تخصصی نرم افزار 3dsmax و پلاگین قدرتمند V.Ray با عنوان کاربر ونقش SAMPLING در رندرهای واقع گرا (PHOTO REALSTIC),